Devon Tread 1

Jedva vrlo zanimljiva video recenzija neobičnog i atraktivnog Devon Tread 1 ručnog sata